Je Bibbers de Baas

Je Bibbers de Baas is een cognitief gedragstherapeutisch programma voor kinderen met faalangst uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Het programma is bedoeld om faalangst bij kinderen van 9 tot 12 jaar te verminderen. Faalangst is een vorm van angst die optreedt wanneer je moet presteren. Faalangst is altijd gekoppeld aan iets wat moet, van jezelf of van een ander. Die angst werkt belemmerend en soms zelfs verlammend. De vrees of te falen bepaalt het denken volledig. 

Gebleken is dat het overgrote deel van de kinderen die aan deze trainingen deelgenomen heeft, er ook echt baat bij gehad heeft. Direct na de training was er al sprake van minder angst. Ook in het voortgezet onderwijs was dit effect nog goed merkbaar. Kinderen met andere vormen van angst bleken eveneens baat te hebben bij deze training. 

Trainingsinhoud:

  • Doelgroep: bovenbouw basisonderwijs
  • Aantal bijeenkomsten: 8 kindbijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten
  • Duur: 1 uur per sessie
  • Groepsgrootte: 4 – 8 kinderen

Kosten
De kosten voor het ‘Je Bibbers de Baas’ trainingspakket bedragen 1750 euro.